Mihin kuntoutus- ja kasvatuskoiraa käytetään?

Kuntoutuksen tukena

Jos olet saanut fysioterapiasta kotihoitohjeita, voidaan tehdä harjoitteita yhdessä koiran kanssa. Koira myös lisää motivaatiota.

Lukukoirana

Lapsen lukiessa koira vain kuuntelee, muttei arvostele tai korjaa virheitä. Metodi vahvistaan lapsen lukutaitoa ja itsetuntoa.

Tunnetilat

Vahvistaa itsetuntoa erilaisin tehtävin ja leikein. Koiraa voidaan hyödyntää myös tunteiden säätelyssä sekä vuorovaikutustilanteiden harjoittelemisessa.

Koira vähentää tutkitusti stressiä. 

Koulutus

Koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyö -täydennyskoulutus (10op) Jyväskylän ammattikorkeakoulussa v. 2015

Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n soveltavuuskoe suoritettu hyväksytysti v. 2015

Työnäytön suorittaminen v. 2015  Linkki työnäyttööni

Lähihoitajan tutkinto v. 2015

Lasten- ja nuorten erityisohjaaja v. 2012

Koira-avusteinen työ perustuu asiakkaan ja koiran välille muodostuvaan ainutlaatuiseen vuorovaikutukseen. 

Koira otetaan työhön mukaan aina asiakkaan suostumuksesta ja sillä pyritään saavuttamaan jotakin lisähyötyä. 

 

Esimerkkejä

Lukukoiratunti

Iloa arkeen