Mihin kuntoutus- ja kasvatuskoiraa käytetään?

Kuntoutuksen tukena

Jos olet saanut fysioterapiasta kotihoitohjeita, voidaan motivoidummin tehdä koiran avustuksella.

Lukukoirana

Kuuntelee, ei arvostele, ei korjaa.

Tunnetilat

Vahvistaa itsetuntoa erilaisin tehtävin ja leikein.

Koira tuo päiviin rytmiä ja iloa.

Koulutus

Koira on aina koulutettu ja testattu soveltuvaksi työkäyttöön.

Koira ja ohjaaja on suorittanut työnäytön. Linkki työnäyttööni

Syventävät opinnot Jyväskylän AMK:ssa.

Lähihoitajan tutkinto.

Lasten-ja nuorten erityisohjaaja.

Koira-avusteinentyö perustuu asiakkaan ja koiran välille muodostuvaan ainutlaatuiseen vuorovaikutukseen.

Esimerkkejä

Lukukoiratunti

Iloa arkeen